Mitološka bića: Zmajevi

Zmajevi su zastupljeni u legendama širom sveta, a u srpskom folkloru zauzimaju posebno mesto. Zajedno sa vilama, oni su najpozitivnija mitološka bića. Naši ljudi zmaja vide kao izuzetno biće, koje karakterišu najpozitivnije osobine. On štiti […]

Patuljak - ilustracija

Mitološka bića: Patuljci

Prema srpskoj mitologiji, patuljci su veoma mali ljudi (čoveku do kolena), izuzetno lukavi i prepredeni, sušta suprotnost velikim i glupim divovima tj. divljanima, prema kojima osećaju snažno neprijateljstvo. Ljudi se boje, a sa vilama su […]

Čudesno drvo u narodnim pesmama balkanskih Slovena

Osa sveta koja povezuje gornje i donje delove predstavlja se objektima koji streme ka nebu. Dok lestve, tron, stub, planina ili dim predstavljaju neživi svet, drvo sa svojim večitim ili obnavljajućim zelenilom kao osa  sveta […]

Mitološka bića: Vila

U južnoslovenskoj mitologiji vile predstavljaju ženska natprirodna bića, naklonjena ljudima. Zamišljane su kao izuzetno lepe devojke zlatnih kosa i sa krilima, odevene u duge, prozračne haljine i naoružane strelama. One žive daleko od ljudi, po […]